SCHOOLLEIDERS

Vormgeven van interne studiedagen, teamoverleg, vakgroepbijeenkomsten

 • Sasja Dirkse/Hulscher en Angela Talen
  Het groot werkvormenboek
 • Peter de Roode
  Werkvormen voor managers
 • Jos Kessels e.a.
  Vrije ruimte; filosoferen in organisaties
 • Jos Kessel e.a.
  Vrije ruimte, praktijkboek

Inhoudelijke literatuur over leiding geven

 • Wouter Hart
  Verdraaide organisaties
 • Ben van der Hilst
  Blauwdruk voor de emergente school
 • Gert Biesta
  Goed onderwijs en de cultuur van het meten
 • Dylan Wiliam
  Cijfers geven werkt niet
 • Manon Ruijters & Robert-Jan Simons
  Canon van het leren; 50 concepten
 • John Hattie
  Leren zichtbaar maken  (Visible learning)
 • Henk Sissing
  3000 jaar denkers over onderwijs
  ISBN 9789089535047 (240 p.)
 • Peter Gerrickens
  Kwaliteiten; een verfrissende blik op eigen-aardigheden
  ISBN 90 74123 02 3
 • Daniel Ofman
  Bezieling en kwaliteit in organisaties
  ISBN 90 6325 426 1 (192 pag.)
 • Rob Leliveld e.a.
  Succesvol invoeren van zelfsturende teams
  ISBN 90 244 1449 0 (184 pag.)
 • Jim Collins
  From Good to Great (Nederlandstalige editie)
  ISBN 90 254 2510 0
 • William Bridges
  Managen van transities; over de menselijke kant van organisatieveranderingen
  ISBN 90 5871 355 5
 • Thijs Homan
  Organsitiedynamica; theorie en praktijk van organisatieverandering
  ISBN 90 5261 504 7
 • Mathieu Weggeman
  Leidinggeven aan professionals? Niet doen!
  ISBN 978 90 5594 352 4
 • Mathieu Weggeman
  Leidinggeven aan professionals
  ISBN 90 267 1719 9  (148 pag.)
 • Léon de Caluwé, Mathieu Weggeman, Rudy Kor en Gert Wijnen
  Essenties van organiseren, managen en veranderen
  ISBN 90 5594 247 2 (180 pag.)
 • Léon de Caluwé en Hans Vermaak
  Leren veranderen, een handboek voor de veranderkundige
  ISBN 90 13 06154 5 (496 pag.) [geheel herziene editie 2006]
 • Stephan R. Covey
  De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
  ISBN 90 254 0314 x (316 pag.)
 • Swieringa e.a.
  Op weg naar een lerende organisatie
  ISBN 90 01 82010 7 (166 pag.)
 • Wierdsma & Swieringa
  Lerend organiseren
  ISBN 90 207 3099 1  (215 pag.)
 • Manfred Kets de Vries
  Leiderschap ontraadseld
  ISBN 90 5712 121 2
 • Manfred Kets de Vries
  Op leven en dood in de directiekamer
  ISBN 90 5594 058 5

Onderwijsbeleid