Trainingen & conferenties

 • De didactische week: zes docenten ieder 3 lessen voorbespreken, observeren en feedback.
  Meer informatie: klik hier.
  Een informatief filmpje van 8 minuten over wat een didactische week inhoudt: klik hier.

 

Cultuur & leiderschap

 • Werken met je team (Van Emst & Ettekoven); een boekje met werkvormen voor team- of sectie-overleg
  Download hier
 • Naar gedeeld leiderschap in de school (APS-publicatie)
  Download hier
 • Exploreren moet, als kennis er toe doet (APS-publicatie)
  Download hier
 • Binden en boeien van docenten (APS-publicatie)
  Download hier
 • Ambities voor het derde leerjaar HAVO/VWO (APS-publicatie)
  Download hier
 • De jacht op een idee (bron: Jos Kessels)
  Download hier
 • Dromen, durven, doen (bron: Ben Tiggelaar)
  Download hier
 • Cultuurmaatregelen: interventies om de cultuur te bevorderen (bron: APS-publicatie)
  Download hier
 • Cultuurwerkvormen; handvatten voor team-, afdelings- en schoolleiders (bron: APS-publicatie)
  Download hier
 • Vragenlijst om de mate van ‘onderzoekende cultuur’ te meten (bron: Meta Krüger)
  Download hier
 • Biografisch gesprek; te stellen vragen (bron ISIS-VO)
  Download hier
 • Biografisch gesprek (boekje van ISIS-VO)
  Download hier

 

Leren-activerend onderwijs: hogere orde denken

 

Toetsen en beoordelen

 • Cijfers belemmeren diepgang in leren. Ruth Butler, (Engelstalig artikel)
  Download hier
 • Beoordelen om te leren. KPC uitgave 2013
  Download hier
 • Inspirerend toetsen en beoordelen. Lezing lector Dominique Sluijsmans
  Download hier
 • Leren en beoordelen. APS-uitgave
  Download hier

 

21ste-eeuwse vaardigheden

 • Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen. Auteur Prof. Dr. Paul Kirschner e.a.
  Van onze leerlingen krijgt 65% een baan die nu (nog) niet bestaat. In deze brochure wat leerlingen nodig hebben.
  Download hier
 • Toekomstgericht (basis- en voortgezet)onderwijs, kamerbrief november 2014
  Download hier
 • 21ste eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs (SLO-uitgave, 2014)
  Funderend wil zeggen basisonderwijs en de eerste drie leerjaren van het VO. Download hier.

 

Leren-activerend onderwijs: didactische werkvormen

 • Vijf activerende werkvormen, basis (bron: Ebbens & Ettekoven)
  Download hier
 • Activerende didactische werkvormen (bron: SLO)
  Download hier
 • Denkactiviteiten bevorderen (bron: ‘Cijfers geven werkt niet’)
  Download hier
 • Onderwijsleergesprek (bron: Ebbens & Ettekoven)
  Download hier
 • Zinvolle taken, betekenisvolle taken (bron: APS)
  Download hier
 • Van zelf werken tot zelfverantwoordelijk leren, vier opsommingen
  Download hier
 • Van zelf werken tot zelfverantwoordelijk leren, vier tekstjes
  Download hier
 • Zelfstandig werken versus zelfstandig leren, casus Judith
  Download hier

 

Leren-activerend onderwijs: pedagogische relatie

 • Krachtig leren, 20 voorbeelden (bron: mij onbekend)
  Download hier

 

Taalonderwijs: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans

 • Doeltaal = voertaal. Onderzoek door studenten Universiteit Leiden (106 pagina’s)
  Download hier
 • Onderzoek naar het gebruik van doeltaal als voertaal. (Artikel Annelies Haijma in Levende Talen, 2013)
  Download hier

 

Havo en de potentie van de havist

 • Tien richtinggevende uitspraken voor het HAVO-onderwijs
  Download hier
 • Talentontwikkeling op de havo (Brochure School aan Zet & Sirius)
  Download hier
 • Beter inspelen op HAVO-leerlingen (IVA-onderzoek 2007)
  Download hier
 • Beter inspelen op HAVO-leerlingen, zes maatregelen uit IVA-onderzoek op twee A4-tjes samengevat
  Download hier
 • Havo-leerlingen hebben een eigen aanpak nodig. (artikel Anja Vink in Vrij Nederland, januari 2015)
  Download hier

 

Verschillen tussen havo en vwo

 

Het vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

 • Hoe het vwo voorbereidt op het wetenschappelijk onderwijs (APS-onderzoeksrapport, 135 pagina’s)
  Download hier hele rapport
 • Het leren van VWO+ en gymnasiumleerlingen (Maurice van Werkhooven)
  Download hier
 • Vragen (formuleren) is vakwerk. Prof. Dr. José van Dijck (NRC-Handelsblad, 18 april 2015)
  Download hier. (2 A4-tjes)

 

Begaafde en hoogbegaafde leerlingen

 • Plan van aanpak toptalent 2014-2015, Kamerbrief maart 2014
  Download hier
 • Begrijp je me? (Hoogbegaafde) leerlingen over competenties van leraren (bron: Esther de Boer, KPC-groep)
  Download hier
 • Types hoogbegaafde leerlingen (bron: Eureka!)
  Download hier
 • Menselijke intelligentie, de triarchische theorie
  Download hier

 

Gymnasiaal onderwijs

 

Dalton-onderwijs

 • Daltoncompetenties leerlingen in het VO (bron: Kortlopend Onderzoek, 2013)
  Download hier
 • Webgeletterdheid in het Daltononderwijs (bron: PO, De Hooiberg-Borne)
  Download hier

 

Maurice van Werkhooven, onderwijsadvies

Contact

MAURICE VAN WERKHOOVEN
Onderwijsadvies

m.vanwerkhooven@netwerkonderwijsadviseurs.nl
Magda Janssenslaan 33

3584 GP Utrecht
Tel: 06 2505 1962
KvK 65237595