INLEIDINGEN voor DOCENTEN

Docenten door een andere bril laten kijken naar de dagelijkse werkelijkheid in de klas. Dat is wat ik beoog tijdens interactieve lezingen, keynotes, inleidingen op door de school georganiseerde studiedagen, openingen van het schooljaar, hei-dagen van (een deel van het) team.

Die lezingen, inleidingen worden in samenspraak met de opdrachtgevende school, schoolleiding ontworpen, veelal gericht op één specifiek thema, soms op twee elkaar beïnvloedende thema’s. Enkele thema’s:

 • activerende didactiek, gekoppeld aan pedagogisch didactisch handelen; lesobservaties ‘s ochtends, trainingen ‘s middags
 • hogere orde denken om bij de essentie van het vak te komen: de wendbare toepassing van reproductieve kennis
 • small, medium en large differentiëren om iedere leerling te kunnen zien en iedere leerling zichzelf kan laten zien
 • cijfers belemmeren diepgang in het leren en bovendien belemmeren ze opslag in het langetermijngeheugen
 • de waarde van feedback én feedforward en hoe je je les dan zo organiseert, dat je daar tijd voor creëert
 • gymnasiaal onderwijs & bildung
 • havo: hoe zinvol onderwijs ook voor leerlingen betekenisvol te maken is
 • vwo: wat betekent de W in VWO en wat betekent eigenlijk de V in VWO
 • hele taak eerst: begin aan het eind en werk dan, als leerling en docent, terug naar de noodzakelijke kennis en vaardigheden
 • huiswerk: zes redenen waarom al tientallen jaren leerlingen niet meteen gedreven aan de slag gaan
 • executieve functies: denk- en handelingsvaardigheden die helpen in een complexe wereld als leerling je weg te vinden
 • pedagogische handelen op basis van positieve psychologische inzichten (“Moet ik dan steeds zeggen ‘goed gedaan’?” Nee!)
 • de kracht van samenwerkend leren naast de zwakte van groepswerk
De investering, de kosten van een lezing van één tot omstreeks anderhalf uur bedraagt € 490,- en dat is inclusief voorbereiding, reis- en materiaalkosten.
 
6 docenten 5 dagen gecoacht, een trendgesprek met de leiding als afronding

Inhoud: Wat is een didactische week? In een didactische week wordt een groep van zes docenten gedurende een hele week van het begin van de dag tot aan het eind van de dag door mij intensief begeleid. Een docent bereidt samen met de trainer de les voor, voert vervolgens die les samen uit en bespreekt de les na. Dit levert tips en feedback  op die de docent de volgende les toepast en waar de trainer dan weer bij is. De feedback wordt tevens ook schriftelijk weergegeven in de vorm van een verslag. Op deze manier leert een docent hoe hij/zij kan leren omgaan met verschillen in de klas, actieve leerlingen krijgt, klassenmanagement goed organiseert, etc.

Traject didactische week: voorafgaand aan de didactische week is er een kennismakingsbijeenkomst tussen team en trainer. De trainer geeft dan een doorkijkje van de week en maakt concrete afspraken met het team. Aan het einde van de didactische week wordt er gezamenlijk afgesloten om leerervaringen met elkaar te delen.Tot slot ontvangt de teamleider of schoolleider een rapport met bevindingen en aanbevelingen.

Resultaat. De didactische week biedt in onze aanpak een zeer intensieve manier van leren. Het levert inzicht en nieuwe werkvormen op die passen bij de student van deze eeuw en bij de betreffende docent. Tevens krijgen docenten de kans om onder begeleiding ‘het nieuwe gedrag” meteen uit te proberen. Om het effect voor langere tijd te waarborgen krijgt de leidinggevende aan het eind van de week de opdracht om dit nieuwe gedrag te onderhouden. In ons rapport en/of in een nagesprek met de leidinggevenden doen we daar ook aanbevelingen voor.

Niveau/doelgroep: voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Opbouw samengevat: startmiddag met de zes betrokken docenten, vijf hele dagen lesobservaties, afrondende middag, trendrapportage aan de schoolleiding. In beeld, een video van 8 minuten: klik hier.

Beoogd resultaat/doelstelling: door een week intensief te reflecteren op de eigen pedagogisch didactische strategieën en te oefenen met alternatieven een breder en, als het om leren gaat, adequater repertoire op te bouwen.

Studiebelasting per docent: 15 klokuren

Investering: € 6950,- inclusief materiaal-, reis- en eventueel overnachttingskosten. BTW is niet verschuldigd.