SCHOOLLEIDERS
tien werkvormen & tevens inhoudelijke verdieping

Inhoud: De tijd vertragen om tot dieper denken te komen blijkt verfrissend te werken. Niet alleen ‘wat doen we en kan dat beter?’, maar ook ‘wat vínden we daarvan en wat wíllen we eigenlijk?’ Tien werkvormen om ook eens anders tegen schoolinterne zaken aan te kijken. Bij die werkvormen wordt ook inhoudelijk verdiepend gewerkt, waardoor deze vorm van intervisie verder rijkt dan het gedachtegoed van de deelnemers.

Niveau/doelgroep: deze training is bedoeld voor 15 à 20 leidinggevenden en docenten uit de eigen school

Opbouw: een tweedaagse van 9.00 tot 16.00 met een week of twee tussen de beide dagen om e.e.a. toe te passen

Beoogd resultaat: na de training kunnen de deelnemers deze aanpak in de eigen school – sectie, team, MT, werkgroep, commissie – benutten.

Studiebelasting: 18 uur (twee trainingsdagen à 7 werkuren en daarnaast 4 uur toepassing in de eigen school)

Investering: de investering bedraagt € 3900,- waarbij de school in overleg met de trainer zorg draagt voor een geschikte locatie.

Inhoud: De secties zijn weer in beeld. Zowel bij schoolleiding als bij docenten zelf. Sommige docenten hebben de sectie, die begin jaren ’90 ‘terrein verloor’, altijd een warm hart toegedragen, maar soms ook zijn de teams hét platform in de school geworden.

De matrix-structuur komt weer veel voor: secties, verticaal van klas 1 t/m klas 6,  en teams, vaak horizontaal een jaarlaag of enkele jaarlagen in een afdeling omvattend. De secties zijn weer in beeld en daarmee ook de rol en het takenpakket behorende bij het sectievoorzitterschap. Het was lange tijd vooral een coördinerende rol en daarmee kon die functie ieder jaar door een ander vervuld worden. Dat lijkt op de meeste scholen verleden tijd aan het worden te zijn. Wat is en wat doet een sectievoorzitter en hoe onderscheidt een sectieleider zich van sectievoorzitters? Welke kansen voor werkplezier van docenten en leerplezier bij leerlingen biedt een anders dan tot nu toe vormgegeven sectievoorzitterschap, sectieleiderschap?

Enkele zaken worden steeds duidelijker:

– het is géén functie in de lijn;  dat betekent dat de sectieleider wel zórgt voor zaken, maar er níet voor verantwoordelijk is

– er is sprake van gedeeld leiderschap; ieder sectielid is ergens deskundig in en heeft daar dan de ‘leiding’ over, bijv. toetsdeskundigheid, excursie opzetten, het hogere-orde-denken voor verschillende afdelingen overzien, etc.

– een sectievoorzitter/leider zorgt voor een dialoog in de sectie en heeft of ontwikkelt gespreksvaardigheden, empathische vermogens, ruimte laten zonder los te laten.

Niveau/doelgroep: voor beginnende, ervaren en zeer ervaren sectievoorzitter/sectieleiders.

Opbouw: een startdag en drie vervolgmiddagen waarbij zowel onderwijskundig leiderschap, persoonlijk leiderschap als beheersmatig management aan de orde komen. Het is een training en dat betekent dat er naast inhoudelijke input ook oefenmomenten zijn en tevens met, van en aan elkaar geleerd wordt op basis van eigen inzichten en ervaringen gekoppeld aan de theorie en praktijktheorieën. Tussen de bijeenkomsten wordt het geleerde toegepast in de eigen sectie. Om de drie weken – ongeveer – vinden de trainingsmomenten plaats.

Beoogd resultaat/doelstelling: het als eerste onder gelijken leren het voortouw te nemen bij onderwijskundige sectiezaken en daarbij vaardig kunnen inzetten van onderwijskundig leiderschap, persoonlijk leiderschap en vaardigheden die vallen onder beheersmatig management.

Studiebelasting: 28 klokuren (20 trainingsuren & 4 x 2 uur verwerking in en met de eigen vaksectie)

Investering: € 4875,- inclusief reis- en materiaalkosten. BTW is niet verschuldigd. De school draagt zorg voor een geschikte ruimte, omgeving. Binnen of buiten de school. Soms kiest de school voor de startdag buiten de eigen school en de drie vervolgmiddagen – bijv. van 13.30 – 16.30 uur – in het eigen schoolgebouw.

Varianten zijn bespreekbaar: omvang, locaties, tijdsinvestering, andere wensen.

Een vak dat je kunt leren

Inhoud: Teamleiders en afdelingsleiders geven leiding aan collega’s waar zij dichtbij, niet zelden direct naast, staan. Middenleiders geven naast leiding soms ook een aantal uren les en zeggen dat te willen om het contact met leerlingen niet te verliezen en te blijven ervaren wat collega’s ervaren. Het is een mooie positie, waar veel werkplezier aan te ontlenen valt. Het is soms ook een sandwichpositie, een tosti, en dat kan erg warm zijn.

De verschillende onderdelen van de training richten zich op de vergroting van kennis / deskundigheid, inzicht in wat helpt en wat niet, vaardigheden in het ontwikkelen van een dialoog (in plaats van discussie-attitude) en in het doorontwikkelen en leren waarderen van reeds eerder ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten:

 • Wat doe ik al?
 • Hoe helpt dat mijn collega’s en de school als organisatie?
 • Hoe bevorder ik de ontwikkeling van een professionele cultuur?
 • Hoe geef ik vorm aan het teamoverleg, opdat iedere docent actief deelneemt?
 • Hoe ervaar ik mijn eigen positie in de lopende veranderingsprocessen?
 • Hoe kan ik effectief leiding geven aan duurzame ontwikkeling in mijn school?
 • Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten op het terrein van leidinggevende kwaliteiten?
 • Het ontdekken van de eigen scholingsvragen.
 • Het oefenen, met behulp van een trainingsacteur, in proces- en resultaatgerichte gesprekken.
 • Het door middel van vier verschillende ‘brillen’ leren kijken: multifocaal waarnemen.
 • Deze vier brillen weten om te zetten in adequaat gedrag.

Niveau/doelgroep: voor beginnende, ervaren en zeer ervaren team/afdelingsleiders.

Opbouw: een startdag gevolgd door vier middagen, waarbij tijdens een middag gewerkt wordt met een trainingsacteur. Dat betreft geen rollenspel, aangezien ieder zichzelf is.

Beoogd resultaat/doelstelling: het ontwikkelen van een eigen stijl in het persoonlijk en onderwijskundig leiderschap in relatie tot het realiseren van de schoolvisie en -doelen. Daarbij beoogt de training ook het leren denken op een hoger niveau dan waarop kwesties in de sectie/vakgroep zich aandienen.

Studiebelasting:  30 klokuren (20 trainingsuren en 5 x 2 = 10 verwerking en toepassing in de eigen praktijk)

Investering: € 4900,- inclusief reis- en materiaalkosten en inclusief trainingsacteur. BTW is niet verschuldigd.

bijv. als start van een interne studiedag

Cijfers belemmeren diepgang in leren en bovendien opslag in het langetermijngeheugen

De lol van een strakke didactiek, om het leer- en het werkplezier te verhogen

Hogere-orde-denken: noodzakelijk en voorwaardelijk om bij de essentie van uw vak te geraken

De lengte van een interactieve inleiding (met tussentijds opdrachten) wordt in overleg vastgesteld en ligt in de praktijk veelal tussen de één en twee uur.

Niveau/doelgroep: voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten, deel uitmakend van een docententeam.

Beoogd resultaat/doelstelling: iedere interactieve lezing heeft als doel bij het docententeam te prikkelen tot het denken in de zone van naaste ontwikkeling, het gebied waar het eigen kennissysteem in enige mate onder druk komt te staan. Een aanzet tot collectieve kritisch reflectie op de huidige schoolpraktijk.

Studiebelasting per lezing: 3 klokuren (anderhalf voor de lezing en anderhalf verwerking in samenspraak met collega’s)

Investering per lezing: € 600,- inclusief reiskosten. BTW is niet verschuldigd. De school draagt zorg voor een passende ruimte met beamer en scherm.