Als trainer/adviseur geef ik trainingen aan docenten en schoolleidingen in het voortgezet onderwijs: TL, havo, atheneum en gymnasium.

Mijn verleden: zestien jaar leraar aardrijkskunde, leerlingbegeleider en tevens een aantal jaren jaarlaagcoördinator. Als leraar raakte ik door het in de les werken met computers geïnteresseerd in de veranderende interactie – en daarmee relatie – tussen mijn leerlingen en mij: aanzienlijk minder gedoe, veel één-op-één-interactie, gelijkwaardiger relatie tussen leerling en mij en een grotere gerichtheid op diepgang in leren. Na die 16 jaar overgestapt naar het onderwijskundig adviesbureau APS en tegelijkertijd gestart met de studie Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Bij het adviesbureau heb ik destijds mijn ervaringskennis, mijn praktijkkennis kunnen benutten en, door mijn studie, theoretisch kunnen onderbouwen bij het project ‘Alle leerlingen bij de les!, een titel die weergeeft waar het mij om te doen is. Samen met Kitty van Dijck schreef ik Een Goede Les, uitgegeven bij Coutinho.

Tot 2019 organiseerde ik jaarlijks – in samenspraak en nauwe samenwerking met mijn collega’s in het Netwerk Onderwijsadviseurs – de Nationale Gymnasiumdag in Utrecht, leverde ik een bijdrage aan het jaarlijkse VWO-congres (i.s.m. het VWO-platform) en aan het jaarlijkse havo-congres ‘Trots op havo’ (i.s.m. het HAVO-platform).

Niet de leerling centraal, maar de pedagogische relatie tussen de meerwetende docent en zijn/haar leerling centraal. Daarbij is motivatie van de leerling niet de vóórwaarde voor goed onderwijs, maar het prodúct van goed onderwijs.

Kort voor mijn 50ste ben ik afgestudeerd als onderwijskundige op de belangrijke rol en waarde van middenmanagers zoals teamleiders, afdelingsleiders, sectieleiders en coödinatoren bij school- en onderwijsontwikkeling.

Mijn heden en toekomst: in september 2019 heb ik afscheid genomen van het Netwerk Onderwijsadviseurs en begon ik aan mijn ‘afbouwjaar’. Dat in maart 2020 corona zich zou aandienen kon ik niet voorzien. Mijn lopende afspraken werden keer op keer verplaatst. 

In mei 2022 ben ik gestopt met het verzorgen van trainingen aan docenten en aan leidinggevenden. Inleidingen – bijvoorbeeld bij de start van een studiedag of hei-dag – en lezingen verzorg ik nog wel. Zie MIJN AANBOD.

Naast het werk is er nu aanzienlijk meer ruimte voor lange-afstandswandelingen, fitness-biken, tennissen, lezen, filosoferen (o.a. in Zuid Frankrijk), bezoeken van concerten oude muziek, klassieke muziek, jazz, pop en cross-over en van musea, zoals fotomusea in Amsterdam en Den Haag. Daarnaast ben en blijf ik actief als bassist van Late Summer, voorheen de docentenband van het Cals College in Nieuwegein.

1964 – 1968 MULO (Snellius Mulo, Hilversum)

1968 – 1972 Havo (A. Roland Holst College, Hilversum)

1973 – 1979 Lerarenopleiding aardrijkskunde (D’Witte Leli,  Amsterdam)

1996 – 2001 Onderwijskunde (Universiteit Utrecht), eindscriptie over de rol van team/afdelingleiders in het VO

1979 – 1980 Michaël College – Zaandam en A. Roland Holst College – Hilversum

1980 – 1996 Cals College – Nieuwegein (docent Aardrijkskunde, leerlingbegeleider en jaarlaagcoördinator)

1991 – 1996 Een deel van de week gedetacheerd bij het APS, eerst als interim-projectleider Aardrijkskunde en vanaf 1995 bij het school- en onderwijsontwikkelingsproject ‘Alle leerlingen bij de les!’

1996 – mei 2016 APS, als trainer/adviseur van schoolleidingen, team- en afdelingsleiders en sectieleiders/sectievoorzitters in leiderschap en als trainer van docenten in pedagogisch didactisch handelen werkzaam op ruim 230 scholen voor voortgezet onderwijs

2016 – 2019 Onderdeel van het Netwerk Onderwijsadviseurs, bestaande uit tien collega’s

mei 2016 – heden zelfstandig onderwijsadviseur/trainer van docenten, sectievoorzitters/sectieleiders, team- en afdelingsleiders en van schoolleiders, met name in het TL-, havo-, atheneum- en gymnasium-onderwijs

Contact

MAURICE VAN WERKHOOVEN
Onderwijsadvies

m.vanwerkhooven@netwerkonderwijsadviseurs.nl
Magda Janssenslaan 33

3584 GP Utrecht
Tel: 06 2505 1962
KvK 65237595