‘Een Goede Les’ is te koop!

Bij Uitgeverij Coutinho is ons boek Een Goede Les verschenen, geschreven op basis van wel 5000 geobserveerde en geanalyseerde lessen.

Bestellen of inkijken? KLIK HIER

Het boek – 85 pagina’s, in kleur – geeft voorbeelden van kleine ingrepen met grote effecten op het leren, op de diepgang, op de betrokkenheid van de leerlingen. Hoe je zo de les start dat meteen iedere leerling actief denkt. Wat het belang van een duidelijk doel is. Waarom hogere orde denken leerlingen helpt te genieten van de essentie van het vak. En, als vierde, waarom niet de bel de les mag afronden, maar de docent. De klas en docent samen als ‘leergemeenschap’: leerplezier & werkplezier. En ieder van d evier hoofdstukken onderbouwd, onderwijskundig onderzoek benuttend, waarom iedere fase van belang is. Verrijkend voor zowel beginnende als ervaren, geroutineerde docenten.

Mijn trainingen voor docenten, bouwend op deze vier fundamenten, richten zich op de drie aangrijpingspunten om dat gedrag bij de leerling te ontlokken. Dat zijn:

  1. de inhoud: waar jij en ik, als docent of leidinggevende, het over hebben, wat ik je wil leren, wat ik je wil vertellen en meegeven, en op welk denkniveau
  2. de vorm, de activiteit: hoe we het aanpakken, hoe ik je alleen of met anderen doelgericht aan het denken en leren zet
  3. het contact: wat ik meeneem in contact, wat ik uitstraal, wat ik oproep

Mijn trainingen voor schoolleiders, afdelings/teamleiders, sectieleiders richten zich op

  1. onderwijskundig leiderschap –> richting geven aan het denken in teams en in secties
  2. persoonlijk leiderschap –> medewerkers helpen vinden van hun drijfveren, wat ze beweegt leren te bevorderen
  3. beheersmatig management –> geen vergaderingen, maar werkbijeenkomsten die meer energie opleveren dan ze kosten

U maakt het verschil en dat ‘verschil-maken’ valt te leren, te ontwikkelen.
Met mijn inleidingen, lezingen, workshops en  trainingen aan/voor schoolleidingen en docententeams beoog ik het ontwikkelen van kennis, van inzichten en van vaardigheden die het leren van ieder in de school bevorderen.