AA Logo NOA v3 blue

Tien trainers: deskundig in leren, onderwijzen en leidinggeven, afkomstig uit het onderwijs, thuis in praktijk én theorie, werkend op de verschillende organisatielagen in de school (van bestuurder tot en met de leerling), gericht op – uiteindelijk – het primaire proces, professioneel kennis en inzichten delend in een professioneel netwerk. Onze website  www.netwerkonderwijsadviseurs.nl. Daarop staat ieder van ons aan deskundigheden te bieden heeft.

We zijn gekend en bekend in het onderwijsveld: Geppie Bootsma, Otto de Loor, Lambrecht Spijkerboer, Kitty van Dijck, Dustin Dijkstra, Johan Keijzer, Masja Mesie, Marieken Pronk, Jannet Maréchal van Dijken, en ikzelf, Maurice van Werkhooven. Al jaren verzorgen wij  op scholen in het hele land trainingen, organiseren we conferenties op basis van teach as you preach, coachen we schoolleiders en docenten als onderdeel van hun loopbaanontwikkeling. Ieder van ons heeft een eigen website waarop ieders deskundigheden staan.

Deskundigheid rond motiverende didactiek, Moderne Vreemde Talenonderwijs, krachtig leiderschap op alle lagen in de school, eenvoudige en complexere vormen van differentiatie, omgaan met een lastige klas, teamspirit verhogende sectie/vakgroepontwikkeling en teamontwikkeling, diepgang in leren bevorderend mbo-onderwijs, TL-, havo-, vwo- en gymnasiaal onderwijs, OBIT in de toets en in de les, hogere orde denken, ICT-gebruik, visie-ontwikkeling, examentraining enz. enz. Een rijk palet: zowel diep als breed. We werken altijd conceptgestuurd en gebaseerd op onderwijskundig onderzoek. Jaarlijks organiseren  we de drie nationale congressen: begin november het VWO-congres  i.s.m. Het VWO-Platform, de HAVO-conferentie ‘Trots op havo’ in februari in opdracht van Het Havo-platform en de Nationale Gymnasiumdag in maart.

V.l.n.r. staand: Marieken Pronk, ik, Jannet Maréchal-van Dijken, Kitty van Dijck, Otto de Loor, Masja Mesie, Geppie Bootsma
Zittend: Dustin Dijkstra, Lambrecht Spijkerboer, Johan Keijzer