Maurice
van Werkhooven

LEZINGEN, KEYNOTES EN TRAININGEN

Maurice van Werkhooven

LEZINGEN, INLEIDINGEN, KEYNOTES op bijv. STUDIEDAGEN

Tot zomer 2022 gaf ik fulltime trainingen aan docenten en schoolleidingen. Sinds zomer 2022 ga ik stap-voor-stap met pensioen en richt ik me op interactieve inleidende lezingen en keynotes met name voor  mavo, havo, atheneum en gymnasiumdocenten en -leidinggevenden. Ik moet zeggen ‘richtte’, want sinds zomer 2023 zeg ik – het bloed kruipt waar het niet gaan kan – ook ‘ja’ tegen verzoeken om trainingen. 

Wie ik ben, wat ik deed en doe? Tot 1996 was ik docent Aardrijkskunde. Van 1996 tot zomer 2022 gaf ik – als medewerker van het nu niet meer bestaande APS en later als zelfstandige in nauwe samenwerking met tien ex-APS-ers – trainingen aan docenten over pedagogisch didactisch effectief en inspirerend lesgeven. En aan sectieleiders, teamleiders, schoolleiders over onderwijskundig, persoonlijk en organisatorisch leiderschap. Sinds zomer 2022 geef ik over dezelfde thema’s inleidingen, lezingen, openingen van studiedagen. Veelal interactief. En sinds zomer 2023 ook weer trainingen van enkele dagdelen. 

VOOR SCHOOLLEIDERS

Mijn aanbod

TRAININGEN

Visie op leiderschap

DE TWAALF STANDAARDEN

Literatuur

Aanbevolen

VOOR DOCENTEN

Mijn aanbod

TRAININGEN

Literatuur

Aanbevolen

De kosten bestaan uit uitvoering en voorbereiding

trainingen zijn vrijgesteld van btw en reis- & materiaalkosten zijn inbegrepen

ARTIKELEN, RAPPORTEN, ONDERZOEKEN EN
ANDERE INTERESSANTE PUBLICATIES

DOWNLOAD COMPLETE 100%

Contact

MAURICE VAN WERKHOOVEN
Onderwijsadvies

m.vanwerkhooven@netwerkonderwijsadviseurs.nl
Magda Janssenslaan 33

3584 GP Utrecht
Tel: 06 2505 1962
KvK 65237595