Het tarief bedraagt € 650,- per dagdeel inclusief reis- en materiaalkosten, exclusief voorbereiding. BTW is niet verschuldigd op grond van de CRKBO-registratie van Maurice van Werkhooven, onderwijsadvies.

Een middagtraining – als voorbeeld – vraagt een half dagdeel voorbereiden, waarmee de prijs op € 975,- komt, opgebouwd uit de uitvoering € 650,- plus de voorbereiding € 325,-.

Berekeningswijze verder uitgewerkt

Voor een dagdeel uitvoeren wordt, zoals gezegd, een half dagdeel voorbereiding in rekening gebracht. Dat geldt echter niet als er geen voorbereiding is, bijvoorbeeld bij lesobservaties en consultancy- en adviesgesprekken met de schoolleiding of projectgroepleden.

Voorbeeld 1: een ochtend met een adviesgesprek van een lesuur, een lesuur groepsinterview met leerlingen en opnemen van videoboodschap om te gebruiken tijdens de middagtraining voor docenten, twee lesobservaties met feedback en een middagtraining voor een docententeam kost 2 dagdelen x € 650,- plus 1 x 1/2 dagdeel voorbereiden à € 325,- en dat maakt samen € 1625,-. Dat is inclusief reis-, materiaal- en verblijfskosten. BTW wordt niet in rekening gebracht omdat het een training betreft.

In de praktijk behelst een contract enkele dagen zoals hierboven beschreven, steeds met enkele weken ertussen waarin intern de voortgang wordt geborgd. In beginsel wordt alleen uitgevoerd werk in rekening gebracht. Zie ook de Algemene Voorwaarden.

Voorbeeld 2: een startmiddag rond  een thema, gevolgd door drie hele dagen waarbij ‘s ochtends lessen worden geobserveerd )en iedere geobserveerde een feedbackverslag ontvangt) en ‘s middags steeds een training aan de betrokken groep docenten gegeven wordt telt in totaal 7 dagdelen uitvoeren plus 2 dagdelen voorbereiden. Dat maakt 9 x € 650,- is € 5850,-.

Voorbeeldthema’s: hogere orde denken, differentiëren, wat is gymnasiaal/atheneum/havo-onderwijs, didactische werkvormen, pedagogisch didactisch handelen.

Voor niet-onderwijsinstellingen geldt de BTW-vrijstelling niet.

Contact

MAURICE VAN WERKHOOVEN
Onderwijsadvies

m.vanwerkhooven@netwerkonderwijsadviseurs.nl
Magda Janssenslaan 33

3584 GP Utrecht
Tel: 06 2505 1962
KvK 65237595