Over mij

Als trainer/adviseur geef ik trainingen aan docenten en schoolleidingen in het voortgezet onderwijs: TL, havo, atheneum en gymnasium.

Tot 2019  organiseerde ik jaarlijks – in samenspraak en nauwe samenwerking met mijn collega’s in het Netwerk Onderwijsadviseurs – de Nationale Gymnasiumdag in Utrecht, leverde een bijdrage aan het jaarlijkse VWO-congres i.s.m. het VWO-platform en aan het jaarlijkse havo-congres ‘Trots op havo’ i.s.m. het HAVO-platform.

Mijn verleden, heden en toekomst: zestien jaar leraar aardrijkskunde, leerlingbegeleider en tevens een aantal jaren jaarlaagcoördinator. Als leraar raakte ik door het in de les werken met computers geïnteresseerd in de veranderende interactie – en daarmee relatie – tussen mijn leerlingen en mij: aanzienlijk minder gedoe, veel één-op-één-interactie, gelijkwaardiger relatie tussen leerling en mij en een grotere gerichtheid op diepgang in leren. Na die 16 jaar overgestapt naar het onderwijskundig adviesbureau APS en tegelijkertijd gestart met de studie Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Bij het adviesbureau heb ik destijds mijn ervaringskennis, mijn praktijkkennis kunnen benutten en, door mijn studie, theoretisch kunnen onderbouwen bij het project ‘Alle leerlingen bij de les!, een titel die weergeeft waar het mij om te doen is.

Niet de leerling centraal, maar de pedagogische relatie tussen de meerwetende docent en zijn/haar leerling centraal. Daarbij is motivatie van de leerling niet de vóórwaarde voor goed onderwijs, maar het prodúct van goed onderwijs.

Kort voor mijn 50ste ben ik afgestudeerd als onderwijskundige op de belangrijke rol en waarde van middenmanagers zoals teamleiders, afdelingsleiders, sectieleiders en coödinatoren bij school- en onderwijsontwikkeling.

In september 2019 heb ik afscheid genomen van het Netwerk Onderwijsadviseurs en ben ik bezig aan mijn ‘afbouwjaren’. Na de zomer van 2020 zal ik nog zeker inzetbaar zijn op VO-scholen uit mijn bestand aan cliënten – en dat zijn er ruim 250 – echter wel in beperkte mate.

Opleiding

  • 1964 – 1968: MULO (Snellius Mulo – Hilversum)
  • 1968 – 1972: Havo (A.Roland Holst College – Hilversum)
  • 1973 – 1979: Lerarenopleiding D’Witte Leli – Amsterdam, aardrijkskunde
  • 1996 – 2001: Onderwijskunde – Universiteit Utrecht, scriptie over de rol van team/afdelingleiders in het VO

Werk

  • 1979 – 1980: Michaël College – Zaandam en A.Roland Holst College – Hilversum
  • 1980 – 1996: Cals College – Nieuwegein (docent Aardrijkskunde, leerlingbegeleider en jaarlaagcoördinator)
  • 1991 – 1996: een deel van de week gedetacheerd bij het APS, eerst als interim-projectleider Aardrijkskunde en vanaf 1995 bij het school- en onderwijsontwikkelingsproject ‘Alle leerlingen bij de les!’
  • 1996 – mei 2016: APS, als trainer/adviseur van schoolleidingen, team- en afdelingsleiders en sectieleiders/sectievoorzitters in leiderschap en als trainer van docenten in pedagogisch didactisch handelen werkzaam op ruim 230 scholen voor voortgezet onderwijs
  • mei 2016 – heden: zelfstandig onderwijsadviseur/trainer van docenten, sectievoorzitters/sectieleiders, team- en afdelingsleiders en van schoolleiders, met name in het TL-, havo-, atheneum- en gymnasium-onderwijs.
  • Ik maak deel uit van www.netwerkonderwijsadviseurs.nl, bestaande uit tien collega’s.