Maurice
van Werkhooven

ONDERWIJSADVIES

Maurice van Werkhooven

ONDERWIJSADVIES

Als trainer/adviseur geef ik trainingen aan docenten en schoolleidingen in het voortgezet onderwijs: TL, havo, atheneum en gymnasium.

Tot 2019 organiseerde ik jaarlijks – in samenspraak en nauwe samenwerking met mijn collega’s in het Netwerk Onderwijsadviseurs – de Nationale Gymnasiumdag in Utrecht, leverde ik een bijdrage aan het jaarlijkse VWO-congres (i.s.m. het VWO-platform) en aan het jaarlijkse havo-congres ‘Trots op havo’ (i.s.m. het HAVO-platform).

VOOR SCHOOLLEIDERS

Mijn aanbod

TRAININGEN

Visie op leiderschap

DE TWAALF STANDAARDEN

Literatuur

Aanbevolen

VOOR DOCENTEN

Mijn aanbod

TRAININGEN

Literatuur

Aanbevolen

De kosten bestaan uit uitvoering en voorbereiding

trainingen zijn vrijgesteld van btw en reis- & materiaalkosten zijn inbegrepen

ARTIKELEN, RAPPORTEN, ONDERZOEKEN EN
ANDERE INTERESSANTE PUBLICATIES

DOWNLOAD COMPLETE 100%

Contact

MAURICE VAN WERKHOOVEN
Onderwijsadvies

m.vanwerkhooven@netwerkonderwijsadviseurs.nl
Magda Janssenslaan 33

3584 GP Utrecht
Tel: 06 2505 1962
KvK 65237595