Maurice
van Werkhooven

LEZINGEN, INLEIDINGEN, KEYNOTES op bijv. STUDIEDAGEN

Maurice van Werkhooven

LEZINGEN, INLEIDINGEN, KEYNOTES op bijv. STUDIEDAGEN

Tot zomer 2022 gaf ik trainingen aan docenten en schoolleidingen. Sinds zomer 2022 richt ik me op interactieve inleidingen, keynotes, lezingen met name voor  mavo, havo, atheneum en gymnasiumdocenten en -leidinggevenden.

Tot 1996 was ik docent Aardrijkskunde. Van 1996 tot zomer 2022 gaf ik – als medewerker van het nu niet meer bestaande APS en later als zelfstandige in nauwe samenwerking met tien ex-APS-ers – trainingen aan docenten over pedagogisch didactisch effectief en inspirerend lesgeven. En aan sectieleiders, teamleiders, schoolleiders over onderwijskundig, persoonlijk en organisatorisch leiderschap. Sinds zomer 2022 geef ik over dezelfde thema’s inleidingen, lezingen, openingen van studiedagen. Veelal interactief.

VOOR SCHOOLLEIDERS

Mijn aanbod

TRAININGEN

Visie op leiderschap

DE TWAALF STANDAARDEN

Literatuur

Aanbevolen

VOOR DOCENTEN

Mijn aanbod

TRAININGEN

Literatuur

Aanbevolen

De kosten bestaan uit uitvoering en voorbereiding

trainingen zijn vrijgesteld van btw en reis- & materiaalkosten zijn inbegrepen

ARTIKELEN, RAPPORTEN, ONDERZOEKEN EN
ANDERE INTERESSANTE PUBLICATIES

DOWNLOAD COMPLETE 100%

Contact

MAURICE VAN WERKHOOVEN
Onderwijsadvies

m.vanwerkhooven@netwerkonderwijsadviseurs.nl
Magda Janssenslaan 33

3584 GP Utrecht
Tel: 06 2505 1962
KvK 65237595