‘Een Goede Les’ is te koop!

Bij Uitgeverij Coutinho is ons boek Een Goede Les verschenen, geschreven op basis van wel 5000 geobserveerde en geanalyseerde lessen.

Bestellen of inkijken? KLIK HIER

Het boek – 85 pagina’s, in kleur – geeft voorbeelden van kleine ingrepen met grote effecten op het leren, op de diepgang, op de betrokkenheid van de leerlingen. Hoe je zo de les start dat meteen iedere leerling actief denkt. Wat het belang van een duidelijk doel is. Waarom hogere orde denken leerlingen helpt te genieten van de essentie van het vak. En, als vierde, waarom niet de bel de les mag afronden, maar de docent. De klas en docent samen als ‘leergemeenschap’: leerplezier & werkplezier. En ieder van d evier hoofdstukken onderbouwd, onderwijskundig onderzoek benuttend, waarom iedere fase van belang is. Verrijkend voor zowel beginnende als ervaren, geroutineerde docenten.

Mijn trainingen voor docenten, bouwend op deze vier fundamenten, richten zich op de drie aangrijpingspunten om dat gedrag bij de leerling te ontlokken. Dat zijn:

  1. de inhoud: waar jij en ik, als docent of leidinggevende, het over hebben, wat ik je wil leren, wat ik je wil vertellen en meegeven, en op welk denkniveau
  2. de vorm, de activiteit: hoe we het aanpakken, hoe ik je alleen of met anderen doelgericht aan het denken en leren zet
  3. het contact: wat ik meeneem in contact, wat ik uitstraal, wat ik oproep

Mijn trainingen voor schoolleiders, afdelings/teamleiders, sectieleiders richten zich op

  1. onderwijskundig leiderschap –> richting geven aan het denken in teams en in secties
  2. persoonlijk leiderschap –> medewerkers helpen vinden van hun drijfveren, wat ze beweegt leren te bevorderen
  3. beheersmatig management –> geen vergaderingen, maar werkbijeenkomsten die meer energie opleveren dan ze kosten

U maakt het verschil en dat ‘verschil-maken’ valt te leren, te ontwikkelen.
Met mijn inleidingen, lezingen, workshops en  trainingen aan/voor schoolleidingen en docententeams beoog ik het ontwikkelen van kennis, van inzichten en van vaardigheden die het leren van ieder in de school bevorderen.

AA Logo NOA v3 blue

Tien trainers: deskundig in leren, onderwijzen en leidinggeven, afkomstig uit het onderwijs, thuis in praktijk én theorie, werkend op de verschillende organisatielagen in de school (van bestuurder tot en met de leerling), gericht op – uiteindelijk – het primaire proces, professioneel kennis en inzichten delend in een professioneel netwerk. Onze website  www.netwerkonderwijsadviseurs.nl. Daarop staat ieder van ons aan deskundigheden te bieden heeft.

We zijn gekend en bekend in het onderwijsveld: Geppie Bootsma, Otto de Loor, Lambrecht Spijkerboer, Kitty van Dijck, Dustin Dijkstra, Johan Keijzer, Masja Mesie, Marieken Pronk, Jannet Maréchal van Dijken, en ikzelf, Maurice van Werkhooven. Al jaren verzorgen wij  op scholen in het hele land trainingen, organiseren we conferenties op basis van teach as you preach, coachen we schoolleiders en docenten als onderdeel van hun loopbaanontwikkeling. Ieder van ons heeft een eigen website waarop ieders deskundigheden staan.

Deskundigheid rond motiverende didactiek, Moderne Vreemde Talenonderwijs, krachtig leiderschap op alle lagen in de school, eenvoudige en complexere vormen van differentiatie, omgaan met een lastige klas, teamspirit verhogende sectie/vakgroepontwikkeling en teamontwikkeling, diepgang in leren bevorderend mbo-onderwijs, TL-, havo-, vwo- en gymnasiaal onderwijs, OBIT in de toets en in de les, hogere orde denken, ICT-gebruik, visie-ontwikkeling, examentraining enz. enz. Een rijk palet: zowel diep als breed. We werken altijd conceptgestuurd en gebaseerd op onderwijskundig onderzoek. Jaarlijks organiseren  we de drie nationale congressen: begin november het VWO-congres  i.s.m. Het VWO-Platform, de HAVO-conferentie ‘Trots op havo’ in februari in opdracht van Het Havo-platform en de Nationale Gymnasiumdag in maart.

V.l.n.r. staand: Marieken Pronk, ik, Jannet Maréchal-van Dijken, Kitty van Dijck, Otto de Loor, Masja Mesie, Geppie Bootsma
Zittend: Dustin Dijkstra, Lambrecht Spijkerboer, Johan Keijzer